duminică, 25 ianuarie 2009

Sfantul Grigorie Teologul, vorbind despre nasterea sa

"Am avut un părinte foarte frumos şi bun, bătrân, simplu la pur­tare, cu viaţă aşezată, un adevărat patriarh, al doilea Avraam, fiind, nu părând, un om excelent, dar nu în felul de acum; fusese mai îna­inte prietenul rătăcirii25, dar mai apoi s-a făcut prietenul lui Hristos, după care a ajuns păstor şi tăria păstorilor.

25 Aluzie la faptul că multă vreme Grigorie cel Bătrân a ţinut de erezia ipsistarienilor.

Iar mama, ca să fiu scurt, soaţă pe potrivă a unui asemenea băr­bat şi de aceeaşi greutate morală, încă dinainte foarte evlavioasă din părinţi evlavioşi, femeie la trup, dar mai mult decât un bărbat prin purtare; amândoi erau pe buzele tuturor prin viaţa lor deopo­trivă. Ce anume este evident prin aceasta? Cum îmi voi demonstra cuvântul? Pe ea, de care am vorbit, o voi chema martoră, pe cea care m-a născut, gură a adevărului, obişnuită mai degrabă să ascun­dă ceva din cele evidente decât să facă publice cele ascunse de dragul slavei; căci o conducea frica, un mare învăţător. Dorind ea să vadă în casă un prunc de parte bărbătească26, lucru drag multora, s-a adresat lui Dumnezeu şi L-a rugat să-i împlinească dorinţa [cf. 1 Rg 1, 10-11].

26 Grigorie cel Bătrân şi Nonna aveau deja o fiică: pe Gorgonia.

Iar pentru că avea o fire năvalnică, îl face dar pe cel pe care cerea să-l primească dând din râvnă darul însuşi. Prin urmare, nu păcătuieşte prin rugăciunea ei dragă, ci în chip de pre­ludiu propice îi vine o vedenie care purta în ea umbra celor cerute, căci i se arată limpede chipul şi numele meu; iar harul nopţii s-a făcut faptă. Căci m-am născut lor eu. Iar dacă sunt demn de această rugăciune, acesta e darul lui Dumnezeu Care l-a dat, dar dacă sunt detestabil, atunci e păcatul meu. Deci aşa am venit în această viaţă, amestecat cu lutul - vai mie, nenorocitul! - şi în compunerea de care suntem stăpâniţi sau pe care cu anevoie o stăpânim; am primit totuşi această naştere ca pe o arvună a oricărui lucru foarte bun, căci nu este îngăduit să fim nerecunoscători. Dar de cum am venit, îndată am ajuns şi străin cu înstrăinarea cea bună; căci am fost în­făţişat lui Dumnezeu ca un miel sau un viţel drag, jertfă nobilă şi cinstită cu raţiune, pentru că-mi este greu să spun ca un nou Samuel [1 Rg 1, 28], afară numai dacă m-aş uita la dorinţa celor ce m-au dăruit.

Crescut din faşă în toate cele bune - căci avem de-acasă cele mai bune modele - aveam deja sfiala bătrâneţii şi, puţin câte pu­ţin, mi se strângea ca un nor din nor râvna de cele mai bune. Înain­tam având drept tovarăşă de alergare raţiunea, mă bucuram de căr­ţile care pledau pentru Dumnezeu şi-i frecventam pe bărbaţii cu purtarea cea mai bună."

Sursa: Poem autobiografic

Un comentariu:

Mariana spunea...

Ce frumos! Ce frumos! Un poem autobiografic de excepţie cum numai un sfânt putea să scrie...Iar mulţumirea noastră îţi e adresată că ai adus în sufletele noastre această comoară! Mulţumesc!